Body Stress Release praktijk WoerdenRolf van der Jagt

Het consult

Tijdens het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. Elke volgend consult start met een kort gesprek.
De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook wordt gevraagd naar eventuele andere oorzaken van body-stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

De release

Voor de release wordt gebruikt gemaakt van een speciale behandelbank, waarop de cliënt volledig gekleed ligt.

De practitioner test het lichaam op body stress. Hij maakt hierbij gebruik van het zogenoemde biofeedback-mechanisme van het lichaam.
Wanneer er sprake is van vastgezette spanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft. De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de vingers, duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting.

Het vervolg

In de periode die volgt op de behandeling zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het lichaam kan herstellen. Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er 'oude' pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.

Na de eerste behandeling volgen er nog minimaal twee: op de vierde en de elfde dag. 

Scroll naar boven